BHP Czas pracy i odpoczynku

Aby zagwarantować bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników obowiązują reguły związane z czasem pracy i odpoczynku. Reguły te dotyczą wszystkich osób zatrudnionych u pracodawcy. Nie zawsze istnieje konieczność zawierania powyższych reguł w umowie o pracę. Jeśli prowadzą Państwo własną działalność gospodarczą, te reguły nie mają zastosowania.Wyjątek stanowią sytuacje, gdy istnieje ryzyko dla osób trzecich, na przykład przy transporcie.Wtedy należy przestrzegać minimalnych okresów odpoczynku. Reguły te obowiązują wszystkich pracowników w Holandii, także wtedy, gdy nie są narodowości holenderskiej. Czas pracy i przerwy obowiązuje również w przypadku pracy dla holenderskiego pracodawcy za granicą, czy to na statku, w samolocie, czy w transporcie drogowym (samochody ciężarowe lub autokary) lub w przemyśle wydobywczym na holenderskiej części szelfu kontynentalnego. Do czasu pracy wliczany jest czas, który pracownik spędza w miejscu pracy, także czekanie na klientów jest traktowane jako praca.

Od konkretnej sytuacji zależy, która dokładnie norma odnośnie czasu pracy i odpoczynku dotyczy Państwa. Ogólnie nie można pracować dłużej niż 10 godzin w trakcie jednej zmiany i średnio 45 godzin na tydzień. Oprócz tego dopuszczalne są sporadycznie nadgodziny. Każdego dnia obowiązuje ponadto 11 godzinny okres odpoczynku, który może być raz w tygodniu skrócony do 8 godzin, a raz w tygodniu wymagany jest okres 36 godzin odpoczynku jednorazowo. Mają Państwo prawo do przerw. Surowe reguły dotyczą pracy nocą. Jeśli pracują Państwo na nocne zmiany, nie mogą Państwo pracować więcej niż 40 godzin tygodniowo. Po nocnej zmianie przysługuje przynajmniej 14 godzin
odpoczynku, a po 7 zmianach nocnych przysługuje minimalnie 48 godzin odpoczynku.

Odmienne normy obowiązują w przypadku, gdy wykonują Państwo specjalny rodzaj pracy, na przykład muzycy, lekarze specjaliści, pracownicy na morzu.Także w przypadku osób pracujących w transporcie obowiązują inne reguły (żegluga śródlądowa, transport powietrzny, transport drogowy, żegluga pełnomorska i rybołówstwo). Oprócz tego, rząd pracuje nad uproszczeniem przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku. Oczekuje się, że nowe przepisy wejdą w życie w 2007 roku.

Więcej informacji i zażalenia

Jeśli uważają Państwo, że poważnie naruszono normy, mogą Państwo złożyć zażalenie w Inspekcji Pracy (www.arbeidsinspectie.nl).

Bezpieczeństwo w pracy

Każde przedsiębiorstwo musi prowadzić politykę w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pracodawca musi zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy. Praca musi być organizowana w taki sposób, by maksymalnie zminimalizować ryzyko wypadków i chorób.
Jeśli mimo to mogą wystąpić niebezpieczne sytuacje, pracodawca musi udostępnić środki ochronne (na przykład kaski czy okulary ochronne). Pracownicy są zobowiązani do korzystania z tych środków. Państwo także odpowiadają za swoje bezpieczeństwo.


Proszę zasięgnąć informacji u swojego pracodawcy co do reguł i środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy obowiązujących w firmie.W zakresie bezpieczeństwa należy informować o problemach i porozumiewać się z pracodawcą w kwestii rozwiązań. Jeśli nie mogą Państwo rozwiązać problemu w ten sposób, można złożyć zażalenie w Inspekcji Pracy. Pracodawca musi tam natychmiast zgłaszać poważne wypadki, które doprowadziły do hospitalizacji pracownika.W Inspekcji Pracy można uzyskać informację, czy takie zgłoszenie faktycznie miało miejsce. Więcej informacji na temat ogólnych reguł bezpieczeństwa i higieny pracy można znaleźć na stronie www.szw.nl (tylko w języku
niderlandzkim) oraz na stronie www.arbo.nl

źródło, za zgodą:   http://www.e-holandia.info

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Dyskusja

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.