AOW leeftijd, czyli wiek emerytalny

Gorący ostatnio w Holandii temat wieku emerytalnego dotyczy dużej części Polaków w tym kraju. Wyjaśniamy, co dokładnie oznacza oraz kiedy i do czego mamy właściwie prawo.

Tematem, który ostatnio najczęściej pojawia się w mediach, jest tzw. AOW leeftijd – czyli wiek emerytalny. O sprawie rozmawiają dziś wszyscy, począwszy od polityków i związkowców, którzy o wysokość wieku, w którym pójdziemy na zasłużoną emeryturę, wykłócają się publicznie (i – póki co – nic nie wskazuje na to, by mogli się dogadać), po właśnie wkraczającą w świat pracy młodzież i siedzących na ławce emerytów. I choć tak wiele osób zabiera głos w dyskusji na temat wieku emerytalnego, która dotyczy większości z nas, to jednak nie każdy wie dokładnie, co ten termin właściwie oznacza ani kiedy i do czego mamy właściwie prawo. O tym poniżej.

65 czy 67, czyli o co chodzi rządowi
W chwili gdy oddajemy artykuł do druku, zamiar podwyższenia wieku emerytalnego z 65 do 67 lat jest niemal pewny, jednak nie zostało to jeszcze zatwierdzone stosowną ustawą, dlatego w artykule jako minimalny wiek emerytalny wymienia się wciąż 65 lat. Rząd chce podwyższenia wieku emerytalnego o dwa lata, obawiając się zagrożenia wypłacalności AOW ze względu na starzenie się społeczeństwa. Minister Donner (Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zatrudnienia) chce podwyższenia wieku emerytalnego do 67 lat dla wszystkich, z wyjątkiem osób wykonujących tzw. „ciężkie zawody”. Z kolei związki optują za pozostawieniem pracownikom wolnego wyboru w tej kwestii.
Rząd wyznaczył związkom zawodowym czas do 1 października jako ostateczny termin znalezienia rozwiązań alternatywnych. Związki jednak nie doszły do porozumienia, dając tym samym rządowi wolną rękę we wprowadzaniu nowej ustawy. Zanim jednak do tego dojdzie, trzeba będzie dopasować i zmienić wiele przepisów.

Co to jest AOW
Ogólne holenderskie prawo emerytalno-rentowe (AOW) jest to podstawowe zabezpieczenie emerytalne dla ludzi, którzy ukończyli minimum 65 lat lub więcej. Ponadto AOW może także obejmować zasiłek dla partnera osoby objętej AOW, który to partner jest w wieku poniżej 65 lat i nie posiada żadnych lub posiada niewielkie dochody.

Kto ma prawo do AOW
Każdy, kto przebywa na terenie Holandii zgodnie z obowiązującym prawem i znajduje się w przedziale wiekowym od 15. do 65. roku życia, zobowiązany jest opłacać składki na AOW. Prawo nie stanowi tutaj wyjątków i różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami lub osobami pracującymi i niepracującymi. Także twoja narodowość nie ma tu znaczenia. Nawet jeżeli nie mieszkasz w Holandii, ale jesteś tutaj zatrudniony i podlegasz prawu podatkowemu, z twojej pensji opłacana jest składka na AOW.

Od kiedy dostajemy AOW
Emeryturę AOW otrzymujemy od pierwszego dnia miesiąca, w którym osiągnęliśmy wiek emerytalny. Emeryturę będziemy otrzymywać pod koniec każdego miesiąca. Prawo do zasiłku emerytalnego wygasa w pierwszym dniu po śmierci danej osoby. To, jak wysoką emeryturę otrzymasz, zależy od twojej sytuacji mieszkaniowej, a także od tego, jak długo byłeś ubezpieczony w systemie AOW.
Zgodnie z prawem emerytalnym wniosek o przyznanie emerytury należy złożyć do socjalnego banku ubezpieczeń (SVB). Jeżeli jesteśmy zarejestrowani w naszym rejonowym urzędzie gminy, to powinniśmy otrzymać formularz zgłoszeniowy automatycznie. W takim wypadku na sześć miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego zostanie nam wysłane pismo z objaśnieniami, w jaki sposób powinniśmy dopełnić wszelkich formalności. W przypadku gdy od osiągnięcia wieku emerytalnego upłyną trzy miesiące i w ciągu tego okresu nie otrzymamy pisma z SVB, sami powinniśmy podjąć próbę kontaktu z tą instytucją. Siedziba główna SVB mieści się w Amstelveen, natomiast adresy poszczególnych wydziałów, telefony i godziny otwarcia znajdziesz na stronie: svb.nl.

Wysokość emerytury
Emerytura z AOW wyliczana jest z płacy minimalnej, tak więc jej wysokość różni się dla poszczególnych osób. Zależy również od twojej sytuacji mieszkaniowej, a także od wieku pozostałych domowników. Rozróżnia się emeryturę dla osób samotnych, dla samotnego rodzica oraz dla partnerów zamieszkujących razem.
Jeśli chodzi o tę ostatnią kategorię, to jest ona specjalnie opisana w prawie emerytalnym. W związku z tym przez partnerów zamieszkujących razem rozumie się taką sytuację, kiedy dzielisz z kimś miejsce zamieszkania i jeżeli razem opłacacie jego koszty utrzymania, a także wzajemnie się sobą opiekujecie. Dla AOW nie ma natomiast znaczenia, z kim i dlaczego takie partnerstwo tworzysz. Partnerstwo może mieć konsekwencje, jeśli chodzi o wysokość zasiłku emerytalnego, szczególnie jeśli zmieni się twoja sytuacja. Takie zmiany należy więc zgłaszać do SVB.
Jeśli przybyłeś do Holandii po ukończeniu 15. roku życia, będziesz otrzymywał emeryturę niepełną. Niższe AOW otrzymasz także w takim przypadku, gdy wyjedziesz z Holandii czasowo lub na stałe. Za każdy rok, w którym pomiędzy 15. a 65. rokiem życia nie mieszkałeś w Holandii, otrzymasz 2% mniej.
Jeżeli zamierzasz zamieszkać poza granicami Holandii, to możesz także opłacać składki na AOW dobrowolnie. W takim wypadku wpłaty dokonujesz w SVB w ciągu jednego roku od twojej ostatniej obowiązkowej składki w AOW. Aby mieć możliwość dobrowolnego opłacania składek, musisz być uprzednio co najmniej rok ubezpieczony w AOW. Okres dobrowolnego opłacania składek w AOW jest określony na dziesięć lat.
Jeśli zdecydowałeś się zamieszkać w Holandii po 1 stycznia 2001 roku, możliwe jest „kupienie lat”, podczas których nie byłeś ubezpieczony w AOW. Chodzi tu o lata za okres od momentu ukończenia przez ciebie 15. roku życia do momentu, kiedy przyjechałeś zamieszkać w Holandii. W tym celu musisz w ciągu pięciu lat od momentu przybycia do Holandii złożyć podanie w SVB.
Możesz także sam zabezpieczyć swoją przyszłość emerytalną, np. oszczędzając pieniądze lub otwierając ubezpieczenie emerytalne u jednego z ubezpieczycieli.
AOW zabezpiecza podstawowe dochody dla osób powyżej 65. roku życia. Jeżeli twoje AOW okaże się zbyt niskie, ponieważ mieszkałeś kilka lat poza granicami Holandii, to może się zdarzyć, że twoje przychody spadną poniżej minimum socjalnego. Jeżeli dodatkowo nie posiadasz żadnych innych dochodów, np. ubezpieczenia emerytalnego wykupionego u ubezpieczyciela lub renty na życie, możesz skorzystać z ustawy o nazwie werk en bijstand. Ustawa ta zabezpiecza socjalne minimum twojego AOW lub emerytury. Więcej informacji w tej sprawie uzyskasz w SVB lub w rejonowym urzędzie gminy.
Każdy, kto płaci w Holandii podatki od przychodów i nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego, płaci składkę na premie AOW. Te przychody są natychmiast zużywane na wypłatę zasiłków AOW. W przypadku pracowników oraz osób pobierających zasiłek premia AOW jest zawarta w ich wypłacie lub zasiłku. Osoby pracujące na własną rękę opłacają składkę na premie AOW w urzędzie podatkowym.
AOW za granicą
Wiele osób decyduje się po osiągnięciu wieku emerytalnego i zakończeniu pracy wyjechać za granicę i tam spędzić resztę swojego życia. Co w takim przypadku dzieje się z pobieranymi przez tyle lat składkami na AOW? Okazuje się, że całą swoją emeryturę AOW możesz zabrać ze sobą do każdego z krajów należących do Unii Europejskiej oraz krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Możesz także zabrać całą swoją emeryturę AOW, jeśli zamierzasz wyjechać do Antyli Holenderskich, na Arubę, do Norwegii, Islandii czy innych krajów związanych umową z Holandią. Dokładną listę krajów, do których możesz zabrać swoją emeryturę AOW, znajdziesz na stronie SVB.
Jeżeli wyjeżdżamy za granicę czasowo, np. do pracy, w większości przypadków nie będziesz musiał w tym czasie opłacać składki AOW. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły: gdy za granicę zostałeś wysłany przez holenderski rząd lub przez swojego pracodawcę na zasadach określonych umową oddelegowania. Informacje te powinieneś każdorazowo potwierdzić w SVB.

źródło: popolsku.eu  Anna Knapen-Potyrała
Gorący ostatnio w Holandii temat wieku emerytalnego dotyczy dużej części Polaków w tym kraju. Wyjaśniamy, co dokładnie oznacza oraz kiedy i do czego mamy właściwie prawo.

Tematem, który ostatnio najczęściej pojawia się w mediach, jest tzw. AOW leeftijd – czyli wiek emerytalny. O sprawie rozmawiają dziś wszyscy, począwszy od polityków i związkowców, którzy o wysokość wieku, w którym pójdziemy na zasłużoną emeryturę, wykłócają się publicznie (i – póki co – nic nie wskazuje na to, by mogli się dogadać), po właśnie wkraczającą w świat pracy młodzież i siedzących na ławce emerytów. I choć tak wiele osób zabiera głos w dyskusji na temat wieku emerytalnego, która dotyczy większości z nas, to jednak nie każdy wie dokładnie, co ten termin właściwie oznacza ani kiedy i do czego mamy właściwie prawo. O tym poniżej.


65 czy 67, czyli o co chodzi rządowi
W chwili gdy oddajemy artykuł do druku, zamiar podwyższenia wieku emerytalnego z 65 do 67 lat jest niemal pewny, jednak nie zostało to jeszcze zatwierdzone stosowną ustawą, dlatego w artykule jako minimalny wiek emerytalny wymienia się wciąż 65 lat. Rząd chce podwyższenia wieku emerytalnego o dwa lata, obawiając się zagrożenia wypłacalności AOW ze względu na starzenie się społeczeństwa. Minister Donner (Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zatrudnienia) chce podwyższenia wieku emerytalnego do 67 lat dla wszystkich, z wyjątkiem osób wykonujących tzw. „ciężkie zawody”. Z kolei związki optują za pozostawieniem pracownikom wolnego wyboru w tej kwestii.
Rząd wyznaczył związkom zawodowym czas do 1 października jako ostateczny termin znalezienia rozwiązań alternatywnych. Związki jednak nie doszły do porozumienia, dając tym samym rządowi wolną rękę we wprowadzaniu nowej ustawy. Zanim jednak do tego dojdzie, trzeba będzie dopasować i zmienić wiele przepisów.

Co to jest AOW
Ogólne holenderskie prawo emerytalno-rentowe (AOW) jest to podstawowe zabezpieczenie emerytalne dla ludzi, którzy ukończyli minimum 65 lat lub więcej. Ponadto AOW może także obejmować zasiłek dla partnera osoby objętej AOW, który to partner jest w wieku poniżej 65 lat i nie posiada żadnych lub posiada niewielkie dochody.

Kto ma prawo do AOW
Każdy, kto przebywa na terenie Holandii zgodnie z obowiązującym prawem i znajduje się w przedziale wiekowym od 15. do 65. roku życia, zobowiązany jest opłacać składki na AOW. Prawo nie stanowi tutaj wyjątków i różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami lub osobami pracującymi i niepracującymi. Także twoja narodowość nie ma tu znaczenia. Nawet jeżeli nie mieszkasz w Holandii, ale jesteś tutaj zatrudniony i podlegasz prawu podatkowemu, z twojej pensji opłacana jest składka na AOW.

Od kiedy dostajemy AOW
Emeryturę AOW otrzymujemy od pierwszego dnia miesiąca, w którym osiągnęliśmy wiek emerytalny. Emeryturę będziemy otrzymywać pod koniec każdego miesiąca. Prawo do zasiłku emerytalnego wygasa w pierwszym dniu po śmierci danej osoby. To, jak wysoką emeryturę otrzymasz, zależy od twojej sytuacji mieszkaniowej, a także od tego, jak długo byłeś ubezpieczony w systemie AOW.
Zgodnie z prawem emerytalnym wniosek o przyznanie emerytury należy złożyć do socjalnego banku ubezpieczeń (SVB). Jeżeli jesteśmy zarejestrowani w naszym rejonowym urzędzie gminy, to powinniśmy otrzymać formularz zgłoszeniowy automatycznie. W takim wypadku na sześć miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego zostanie nam wysłane pismo z objaśnieniami, w jaki sposób powinniśmy dopełnić wszelkich formalności. W przypadku gdy od osiągnięcia wieku emerytalnego upłyną trzy miesiące i w ciągu tego okresu nie otrzymamy pisma z SVB, sami powinniśmy podjąć próbę kontaktu z tą instytucją. Siedziba główna SVB mieści się w Amstelveen, natomiast adresy poszczególnych wydziałów, telefony i godziny otwarcia znajdziesz na stronie: svb.nl.

Wysokość emerytury
Emerytura z AOW wyliczana jest z płacy minimalnej, tak więc jej wysokość różni się dla poszczególnych osób. Zależy również od twojej sytuacji mieszkaniowej, a także od wieku pozostałych domowników. Rozróżnia się emeryturę dla osób samotnych, dla samotnego rodzica oraz dla partnerów zamieszkujących razem.
Jeśli chodzi o tę ostatnią kategorię, to jest ona specjalnie opisana w prawie emerytalnym. W związku z tym przez partnerów zamieszkujących razem rozumie się taką sytuację, kiedy dzielisz z kimś miejsce zamieszkania i jeżeli razem opłacacie jego koszty utrzymania, a także wzajemnie się sobą opiekujecie. Dla AOW nie ma natomiast znaczenia, z kim i dlaczego takie partnerstwo tworzysz. Partnerstwo może mieć konsekwencje, jeśli chodzi o wysokość zasiłku emerytalnego, szczególnie jeśli zmieni się twoja sytuacja. Takie zmiany należy więc zgłaszać do SVB.
Jeśli przybyłeś do Holandii po ukończeniu 15. roku życia, będziesz otrzymywał emeryturę niepełną. Niższe AOW otrzymasz także w takim przypadku, gdy wyjedziesz z Holandii czasowo lub na stałe. Za każdy rok, w którym pomiędzy 15. a 65. rokiem życia nie mieszkałeś w Holandii, otrzymasz 2% mniej.
Jeżeli zamierzasz zamieszkać poza granicami Holandii, to możesz także opłacać składki na AOW dobrowolnie. W takim wypadku wpłaty dokonujesz w SVB w ciągu jednego roku od twojej ostatniej obowiązkowej składki w AOW. Aby mieć możliwość dobrowolnego opłacania składek, musisz być uprzednio co najmniej rok ubezpieczony w AOW. Okres dobrowolnego opłacania składek w AOW jest określony na dziesięć lat.
Jeśli zdecydowałeś się zamieszkać w Holandii po 1 stycznia 2001 roku, możliwe jest „kupienie lat”, podczas których nie byłeś ubezpieczony w AOW. Chodzi tu o lata za okres od momentu ukończenia przez ciebie 15. roku życia do momentu, kiedy przyjechałeś zamieszkać w Holandii. W tym celu musisz w ciągu pięciu lat od momentu przybycia do Holandii złożyć podanie w SVB.
Możesz także sam zabezpieczyć swoją przyszłość emerytalną, np. oszczędzając pieniądze lub otwierając ubezpieczenie emerytalne u jednego z ubezpieczycieli.
AOW zabezpiecza podstawowe dochody dla osób powyżej 65. roku życia. Jeżeli twoje AOW okaże się zbyt niskie, ponieważ mieszkałeś kilka lat poza granicami Holandii, to może się zdarzyć, że twoje przychody spadną poniżej minimum socjalnego. Jeżeli dodatkowo nie posiadasz żadnych innych dochodów, np. ubezpieczenia emerytalnego wykupionego u ubezpieczyciela lub renty na życie, możesz skorzystać z ustawy o nazwie werk en bijstand. Ustawa ta zabezpiecza socjalne minimum twojego AOW lub emerytury. Więcej informacji w tej sprawie uzyskasz w SVB lub w rejonowym urzędzie gminy.
Każdy, kto płaci w Holandii podatki od przychodów i nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego, płaci składkę na premie AOW. Te przychody są natychmiast zużywane na wypłatę zasiłków AOW. W przypadku pracowników oraz osób pobierających zasiłek premia AOW jest zawarta w ich wypłacie lub zasiłku. Osoby pracujące na własną rękę opłacają składkę na premie AOW w urzędzie podatkowym.
AOW za granicą
Wiele osób decyduje się po osiągnięciu wieku emerytalnego i zakończeniu pracy wyjechać za granicę i tam spędzić resztę swojego życia. Co w takim przypadku dzieje się z pobieranymi przez tyle lat składkami na AOW? Okazuje się, że całą swoją emeryturę AOW możesz zabrać ze sobą do każdego z krajów należących do Unii Europejskiej oraz krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Możesz także zabrać całą swoją emeryturę AOW, jeśli zamierzasz wyjechać do Antyli Holenderskich, na Arubę, do Norwegii, Islandii czy innych krajów związanych umową z Holandią. Dokładną listę krajów, do których możesz zabrać swoją emeryturę AOW, znajdziesz na stronie SVB.
Jeżeli wyjeżdżamy za granicę czasowo, np. do pracy, w większości przypadków nie będziesz musiał w tym czasie opłacać składki AOW. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły: gdy za granicę zostałeś wysłany przez holenderski rząd lub przez swojego pracodawcę na zasadach określonych umową oddelegowania. Informacje te powinieneś każdorazowo potwierdzić w SVB.

źródło: popolsku.eu  Anna Knapen-Potyrała
Gorący ostatnio w Holandii temat wieku emerytalnego dotyczy dużej części Polaków w tym kraju. Wyjaśniamy, co dokładnie oznacza oraz kiedy i do czego mamy właściwie prawo.

Tematem, który ostatnio najczęściej pojawia się w mediach, jest tzw. AOW leeftijd – czyli wiek emerytalny. O sprawie rozmawiają dziś wszyscy, począwszy od polityków i związkowców, którzy o wysokość wieku, w którym pójdziemy na zasłużoną emeryturę, wykłócają się publicznie (i – póki co – nic nie wskazuje na to, by mogli się dogadać), po właśnie wkraczającą w świat pracy młodzież i siedzących na ławce emerytów. I choć tak wiele osób zabiera głos w dyskusji na temat wieku emerytalnego, która dotyczy większości z nas, to jednak nie każdy wie dokładnie, co ten termin właściwie oznacza ani kiedy i do czego mamy właściwie prawo. O tym poniżej.


65 czy 67, czyli o co chodzi rządowi
W chwili gdy oddajemy artykuł do druku, zamiar podwyższenia wieku emerytalnego z 65 do 67 lat jest niemal pewny, jednak nie zostało to jeszcze zatwierdzone stosowną ustawą, dlatego w artykule jako minimalny wiek emerytalny wymienia się wciąż 65 lat. Rząd chce podwyższenia wieku emerytalnego o dwa lata, obawiając się zagrożenia wypłacalności AOW ze względu na starzenie się społeczeństwa. Minister Donner (Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zatrudnienia) chce podwyższenia wieku emerytalnego do 67 lat dla wszystkich, z wyjątkiem osób wykonujących tzw. „ciężkie zawody”. Z kolei związki optują za pozostawieniem pracownikom wolnego wyboru w tej kwestii.
Rząd wyznaczył związkom zawodowym czas do 1 października jako ostateczny termin znalezienia rozwiązań alternatywnych. Związki jednak nie doszły do porozumienia, dając tym samym rządowi wolną rękę we wprowadzaniu nowej ustawy. Zanim jednak do tego dojdzie, trzeba będzie dopasować i zmienić wiele przepisów.

Co to jest AOW
Ogólne holenderskie prawo emerytalno-rentowe (AOW) jest to podstawowe zabezpieczenie emerytalne dla ludzi, którzy ukończyli minimum 65 lat lub więcej. Ponadto AOW może także obejmować zasiłek dla partnera osoby objętej AOW, który to partner jest w wieku poniżej 65 lat i nie posiada żadnych lub posiada niewielkie dochody.

Kto ma prawo do AOW
Każdy, kto przebywa na terenie Holandii zgodnie z obowiązującym prawem i znajduje się w przedziale wiekowym od 15. do 65. roku życia, zobowiązany jest opłacać składki na AOW. Prawo nie stanowi tutaj wyjątków i różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami lub osobami pracującymi i niepracującymi. Także twoja narodowość nie ma tu znaczenia. Nawet jeżeli nie mieszkasz w Holandii, ale jesteś tutaj zatrudniony i podlegasz prawu podatkowemu, z twojej pensji opłacana jest składka na AOW.

Od kiedy dostajemy AOW
Emeryturę AOW otrzymujemy od pierwszego dnia miesiąca, w którym osiągnęliśmy wiek emerytalny. Emeryturę będziemy otrzymywać pod koniec każdego miesiąca. Prawo do zasiłku emerytalnego wygasa w pierwszym dniu po śmierci danej osoby. To, jak wysoką emeryturę otrzymasz, zależy od twojej sytuacji mieszkaniowej, a także od tego, jak długo byłeś ubezpieczony w systemie AOW.
Zgodnie z prawem emerytalnym wniosek o przyznanie emerytury należy złożyć do socjalnego banku ubezpieczeń (SVB). Jeżeli jesteśmy zarejestrowani w naszym rejonowym urzędzie gminy, to powinniśmy otrzymać formularz zgłoszeniowy automatycznie. W takim wypadku na sześć miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego zostanie nam wysłane pismo z objaśnieniami, w jaki sposób powinniśmy dopełnić wszelkich formalności. W przypadku gdy od osiągnięcia wieku emerytalnego upłyną trzy miesiące i w ciągu tego okresu nie otrzymamy pisma z SVB, sami powinniśmy podjąć próbę kontaktu z tą instytucją. Siedziba główna SVB mieści się w Amstelveen, natomiast adresy poszczególnych wydziałów, telefony i godziny otwarcia znajdziesz na stronie: svb.nl.

Wysokość emerytury
Emerytura z AOW wyliczana jest z płacy minimalnej, tak więc jej wysokość różni się dla poszczególnych osób. Zależy również od twojej sytuacji mieszkaniowej, a także od wieku pozostałych domowników. Rozróżnia się emeryturę dla osób samotnych, dla samotnego rodzica oraz dla partnerów zamieszkujących razem.
Jeśli chodzi o tę ostatnią kategorię, to jest ona specjalnie opisana w prawie emerytalnym. W związku z tym przez partnerów zamieszkujących razem rozumie się taką sytuację, kiedy dzielisz z kimś miejsce zamieszkania i jeżeli razem opłacacie jego koszty utrzymania, a także wzajemnie się sobą opiekujecie. Dla AOW nie ma natomiast znaczenia, z kim i dlaczego takie partnerstwo tworzysz. Partnerstwo może mieć konsekwencje, jeśli chodzi o wysokość zasiłku emerytalnego, szczególnie jeśli zmieni się twoja sytuacja. Takie zmiany należy więc zgłaszać do SVB.
Jeśli przybyłeś do Holandii po ukończeniu 15. roku życia, będziesz otrzymywał emeryturę niepełną. Niższe AOW otrzymasz także w takim przypadku, gdy wyjedziesz z Holandii czasowo lub na stałe. Za każdy rok, w którym pomiędzy 15. a 65. rokiem życia nie mieszkałeś w Holandii, otrzymasz 2% mniej.
Jeżeli zamierzasz zamieszkać poza granicami Holandii, to możesz także opłacać składki na AOW dobrowolnie. W takim wypadku wpłaty dokonujesz w SVB w ciągu jednego roku od twojej ostatniej obowiązkowej składki w AOW. Aby mieć możliwość dobrowolnego opłacania składek, musisz być uprzednio co najmniej rok ubezpieczony w AOW. Okres dobrowolnego opłacania składek w AOW jest określony na dziesięć lat.
Jeśli zdecydowałeś się zamieszkać w Holandii po 1 stycznia 2001 roku, możliwe jest „kupienie lat”, podczas których nie byłeś ubezpieczony w AOW. Chodzi tu o lata za okres od momentu ukończenia przez ciebie 15. roku życia do momentu, kiedy przyjechałeś zamieszkać w Holandii. W tym celu musisz w ciągu pięciu lat od momentu przybycia do Holandii złożyć podanie w SVB.
Możesz także sam zabezpieczyć swoją przyszłość emerytalną, np. oszczędzając pieniądze lub otwierając ubezpieczenie emerytalne u jednego z ubezpieczycieli.
AOW zabezpiecza podstawowe dochody dla osób powyżej 65. roku życia. Jeżeli twoje AOW okaże się zbyt niskie, ponieważ mieszkałeś kilka lat poza granicami Holandii, to może się zdarzyć, że twoje przychody spadną poniżej minimum socjalnego. Jeżeli dodatkowo nie posiadasz żadnych innych dochodów, np. ubezpieczenia emerytalnego wykupionego u ubezpieczyciela lub renty na życie, możesz skorzystać z ustawy o nazwie werk en bijstand. Ustawa ta zabezpiecza socjalne minimum twojego AOW lub emerytury. Więcej informacji w tej sprawie uzyskasz w SVB lub w rejonowym urzędzie gminy.
Każdy, kto płaci w Holandii podatki od przychodów i nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego, płaci składkę na premie AOW. Te przychody są natychmiast zużywane na wypłatę zasiłków AOW. W przypadku pracowników oraz osób pobierających zasiłek premia AOW jest zawarta w ich wypłacie lub zasiłku. Osoby pracujące na własną rękę opłacają składkę na premie AOW w urzędzie podatkowym.
AOW za granicą
Wiele osób decyduje się po osiągnięciu wieku emerytalnego i zakończeniu pracy wyjechać za granicę i tam spędzić resztę swojego życia. Co w takim przypadku dzieje się z pobieranymi przez tyle lat składkami na AOW? Okazuje się, że całą swoją emeryturę AOW możesz zabrać ze sobą do każdego z krajów należących do Unii Europejskiej oraz krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Możesz także zabrać całą swoją emeryturę AOW, jeśli zamierzasz wyjechać do Antyli Holenderskich, na Arubę, do Norwegii, Islandii czy innych krajów związanych umową z Holandią. Dokładną listę krajów, do których możesz zabrać swoją emeryturę AOW, znajdziesz na stronie SVB.
Jeżeli wyjeżdżamy za granicę czasowo, np. do pracy, w większości przypadków nie będziesz musiał w tym czasie opłacać składki AOW. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły: gdy za granicę zostałeś wysłany przez holenderski rząd lub przez swojego pracodawcę na zasadach określonych umową oddelegowania. Informacje te powinieneś każdorazowo potwierdzić w SVB.

źródło: popolsku.eu  Anna Knapen-Potyrała

źródło, za zgodą:   http://www.e-holandia.info

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Dyskusja

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.